More
referral
Increase your income with Hive. Invite your friends and earn real cryptocurrency!

Wykrywa 6 kart Raden RX580 XFX ale tylko 4 podejmuje wydobycie

Wykrywa 6 kart Raden RX580 XFX ale tylko 4 podejmuje wydobycie lub zawiesza się i nic nie dzieje , podłączam każdą kartę osobno to każda działa prawidłowo , testowane na 3 różnych płytach .

This topic was automatically closed 416 days after the last reply. New replies are no longer allowed.