More
referral
Increase your income with Hive. Invite your friends and earn real cryptocurrency!

Started hive watchdog service

Caly czas chodziła nagle nic, od 5 dni zrobilem następujące rzeczy, próba aktualizacji - wywala błąd, wymiana usb z nowym obrazem, włożyłem GPU do innego PCI Express, internet sprawdzony, bios resetowany, co może być powodem?

This topic was automatically closed 416 days after the last reply. New replies are no longer allowed.