More
referral
Increase your income with Hive. Invite your friends and earn real cryptocurrency!

Ethermi̇ne bağlanti sorunu

arkadaşlar normal kazım yapıyor ve 2 ya da 3 gün sonra bağlantı hatası verıyor.

Bağlantı sorunu ne kaynaklı bilgim yok ama. Hata kontrolü yapan usb watchdog cihazı ile sorun algılanınca yeniden başlatma yapıp kazımı tekrar başlatabilirsin.

This topic was automatically closed 185 days after the last reply. New replies are no longer allowed.